Idegen nyelvi nevelés

A környezet, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére.

A szakértők megállapították, hogy a gyerekek hat éves koruk előtt játszva képesek egy idegen nyelv elsajátítására. Ebben a korban az idegen nyelvet érdekesnek, izgalmasnak találják, és szinte szivacsként szívják magukba a tudást. Ezt a csodálatos tanulási képességet az ember idegrendszerének fejlődésével a későbbiekben elveszíti és akkor már csak kemény, türelmes munkával tud egy nyelvet megtanulni. Az idegen nyelv korai tanulása a közhiedelemmel ellentétben nem befolyásolja az anyanyelvi tanulást, hanem megkönnyíti a gyermek boldogulását a későbbiekben.

Fontos, hogy a gyerekek az egész nap folyamán találkoznak az angol nyelvvel az óvodai nevelés legfőbb területein (zene, mese, vers, drámajáték, érzékfejlesztő eszközök, konstrukciós játékok, ügyességi feladatok, beszédfejlesztő-ritmusfejlesztő foglalkozások, környezeti nevelés, sport, matematikai nevelés, kreativitás, multikultúrális nevelés, stb.)

Idegen nyelv elsajátításának céljai:

  • Az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése
  • Nyelvi ismeretek játékon alapuló gyakorlati elsajátítása
  • Sikerélmények nyújtása mely motiválja a későbbi nyelvtanulást és idegen nyelven történő kommunikációt
  • Nyitottá válni a minket körülvevő világra

Cél még –az idegen nyelv által szerzett ismeretekkel való- képességfejlesztés. A szakértők nagy többségben amellett voksolnak, hogy az idegen nyelv tanulását már csecsemő – 3 éves – korban el lehet kezdeni, játékosan. Mindamellett, hogy jó alapot ad a későbbi iskolai nyelvtanuláshoz, javítja a gyermek figyelmét, koncentrálóképességét, hozzájárul logikus gondolkodásához, s beépül az anyanyelvi kifejezőképesség fejlődésébe.

Óvodánk egy olyan komplex nyelvi környezetet próbál biztosítani a gyermekek számára, amelyben a nevelés rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztésére, a valóság megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás, a szépség szeretetére irányul.