Az Óvodáról

A Kiddi-Care Angol-Magyar Óvoda Pécs belvárosában, csendes, nagy kerttel rendelkező, saját tulajdonú, hangulatos épületben működik, ahol a nevelés egész nap angol nyelven folyik.

Igény szerint egyéni fejlesztés magyar foglalkozások formájában, valamint magyar nyelvű iskolaelőkészítés.

Magas színvonalú pedagógiánkkal, környezet kialakításunkkal és nevelői magatartásunkkal a gyermeki személyiség egészének fejlesztésére törekszünk.

Szeretettel várjuk 3-7 éves korú gyermekeik jelentkezését. Angolul kiválóan beszélő, felsőfokú képzettségű pedagógusainkat az elfogadó attitűd, a derű, a türelem, és a jó empatikus képesség jellemzi. Munkánkat szükség esetén logopédus gyermekpszihológus és gyermekorvos segíti.

Az óvoda indulásához elengedhetetlen feltétel az, hogy az Oktatási Törvényben előírt különböző Működési engedélyekkel rendelkezzünk. Mielőtt óvodánkat megnyitottuk, szakemberek tanácsát kérve próbáltuk úgy kialakítani környezetünket, hogy az a legigényesebb előírásoknak is, így az EU. normáknak is megfeleljen. Mindehhez a szakhatóságok felé köszönettel tartozunk. Örömmel elmondhatjuk, hogy óvodánk rendelkezik mindezekkel az engedélyekkel. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy mielőtt gyermeküket beíratják magánintézménybe, amennyiben fontosnak tartják, érdeklődjenek erről az óvodavezetőnél. Az internten a www.kir.hu weboldalon megtalálja az összes engedélyünket.

Az óvóda épülete

A magánóvodánk Pécsett, az Ilona u. 5. sz. alatti - 491 m2 területű ingatlanon - található. Az óvoda épülete családias, otthonos érzést áraszt, hiszen egy kb.125 m2 összterületű családi házban került kialakításra. Így a csoportszoba, a foglalkoztató, a felnőtt öltöző (WC, zuhanyzó), a gyereköltöző, az iroda, az előszoba, a fürdőszoba, a konyha egy családi ház egységét képezik, főbejárattal és teraszajtóval a kertbe. Az óvoda céljaink szerint 20 gyermek befogadására alkalmas és így egy családias légkör megteremtését lehetővé teszi.

 • Gyermeköltöző: minden gyermek számára külön - jellel ellátott - öltözőszekrénnyel
  a váltóruha, cserecipő, ruha, tornafelszerelés számára.
 • Fürdőszoba 3 kis WC-vel, 3 kis mosdóval, zuhanyzóval.
 • Felnőtt WC kézmosóval, zuhanyzóval, öltözővel.Zárható szekrénnyel a tisztítószereknek.
 • Csoportszoba: két egybenyíló szobából – 2 nagy nappaliból - áll.
  A testnevelés helye és a közös foglalkozások színhelye. A tálalóval határos szobában
  kerülnek állandó elhelyezésre a gyermekasztalok a székekkel, így nem kell étkezéshez
  tologatni, elrakni stb. Itt étkeznek a gyerekek.
 • Foglalkoztató: alvásra, különböző foglalkozásokra alkalmas szoba.
 • Konyha: melegítésre alkalmas. A reggelit, tízórait, uzsonnát itt készítjük.
  Az ebéd szállítása külső cégtől jön.
 • Iroda: óvodavezetői iroda.
 • Udvar: Itt kerül sor a kültéri játékra, testnevelésre, a növényekkel való ismerkedésre.
  Az udvar rendelkezik egy tárolóval és egy babaházzal.

Célunk

A magánóvodánk célja, hogy a gyermek minél hosszabb ideig éljen az életkorának megfelelően. Szükségtelennek tartjuk a gyerekeket korán hajszolni! Az óvoda feladata nem az iskola követelményeinek eleget tenni. Az óvoda feladata az, hogy a gyermeket életkorának megfelelően mintegy "szociális anyaölben" hagyja, lehetőséget teremtsen neki játékra, utánzásra, mesével fejlessze belső képvilágát, módot adjon a spontán, utánzásos tanulásra. A kulturális alapkészségek csak biztonságosan elhúzott időben bontakoztathatók ki.

A magánóvodánk gyermekközpontú, személyiségközpontú, és a gyerek szükségleteiből indul ki. A gyerek feltétlenül kielégítendő szükséglete a játék, a mese, a vers, az ének, a zene, az ábrázolási lehetőségek. Természetesen tanul is, de nem iskolás helyzetekben, hanem legelsősorban spontán utánzással. Ezért fontosnak tartjuk az idegen nyelv használatát, vagyis tanulás nélkül játszva spontán utánzással elsajátítani az angol nyelvet. Ezért magánóvodánkban a legfőbb feladatunknak tartjuk a gyerekekkel való együttélést. Nem a tanítást, netán az iskolára felkészítést, hanem hogy hatékonyan legyünk jelen a gyerekek számára kérdezhető, utánozható mintaként, segítsünk nekik abban, hogy például játszani tudjanak. Így teremtjük meg számukra az optimális környezetet.

 • Legyenek boldog gyerekek!
 • Angol nyelv elsajátítása játékosan!
 • Leljék örömüket a játékban, mozgásban, kreativitásban!
 • Önmaguk és egymás megismerése, a másság elfogadása során, alakítsanak ki, harmonikus, gyermekközösséget!
 • Ismerjék, szeressék és védjék a természetet!
 • Megfigyelőképességük fejlesztésével önálló gondolkodásra képes, aktív személyiségekké váljanak!
 • Segítsük a különböző adottságaik kibontakozását, érzelmi életük gazdagítását!